Samorządowiec 20 lecia Prezydent Tadeusz Ferenc- A Baranowski

Prezydent miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc został uchonorowany Ogólnopolską Nagrodą Samorządową jako Samorządowiec dwudziestolecia nagrodę wręczył w obecności gości zaproszonych oraz mediów Rudolf  Borusiewicz  Sekretarz  Generalny,Dyrektor  Związku Powiatów Polskich , uroczystość odbyła się w Rzeszowskim Ratuszu.

Projekt i realizacja: